Nyheter

Nedan ser du aktuella händelser och aktiviteter inom Lantmännen. 

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 publicerad

Trots den svåra torkan visar Lantmännen på ett starkt resultat för 2018 med en historiskt hög utdelning till medlemmarna – de svenska lantbrukarna. Lantmännen har också gjort stora framsteg på...

Spaning inför skörd 2019

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Nu har Lantmännens experter sammanställt en lägesbeskrivni...

Ta del av spaningen

Etanolarena Östergötland – världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter

Lantmännen Agroetanol ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter.

Lantmännen vill öka svenskarnas fullkornsintag

2018-12-20  Lantmännen ingår i ett Vinnovafinansierat samarbetsprojekt med syfte att förbättra folkhälsan genom att öka utvecklingen av fullkornsprodukter, öka och förbättra kommunikationen om...

Lantmännen i EU-projekt för energieffektivisering av spannmålstorkar

Lantmännen har deltagit i EU-projektet SCOoPE som syftar till att förbättra energieffektiviteten i kooperativa livsmedelsföretag. Med ekonomiskt stöd från EU har Lantmännen Lantbruk kunnat göra...

Lantmännens uppsatsstipendium 2018 går till Emma Hellstedt

2018-12-18  Precisionsodling som en del av framtidens hållbara jordbruk stod i centrum när Lantmännens och Ultuna Studentkårs årliga stipendium delades ut på ULS:s examensbal i lördags.

Mer om uppsatsstipendiet

Gör något för svenska bönder

Vi är vana vid att se livskraftiga svenska åkrar med grödor som frodas. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Det gjorde att fälten såg annorlunda ut. 

Matsamtalet

Vi på Lantmännen vill att fler ska tänka på vad vi äter och var maten kommer ifrån! Vi måste alla äta så låt oss tala om det med varandra. Vid köksbordet, i butiken och på jobbet – hela vägen från...

Vad är Lantmännens Växthus?

Lantmännens Växthus är ett utbildningsprogram för dig som vill ha stöd i att omvandla en innovativ affärsidé till en lönsam affär. I Växthuset får du hjälp av erfarna entreprenörer att utveckla och...

Lärkrutan har påtaglig effekt visar ny rapport

Maj 2018  Lärkrutor har en positiv effekt på antalet sånglärkor under hela häckningssäsongen. Det visar en ny rapport som Lantmännen tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och forskare vi...

#balarmotcancer

Lantmännen har sedan 2015 sålt balplast till förmån för cancerforskningen. På somrarna har vi haft en tävling på Instagram där alla har fått vara med och uppmärksamma initiativet genom att fota blå...

Lantmännen och We Effect

Lantmännen stödjer biståndsorganisationen We Effect sedan 2003. Stödet sker i form av ett årligt organisatoriskt bidrag samt aktivt stöd i projekt som stödjer lokala kooperativ för att öka bönderna...

Lantmännen går ut med en uppdaterad skördeprognos

2018-10-26  Skörden är nu bärgad i hela Sverige och utfallet är lägre än tidigare uppskattat. Vår spannmålschef Mikael Jeppsson kommenterar Lantmännens uppdaterade prognos.

Läs mer

Maskinmekaniker ny gren i Yrkes-SM 2018

Lantmännens arbete med att lyfta yrket maskinmekaniker har gett resultat. För första gången är yrket en egen gren i Yrkes-SM i Uppsala där både Lantmännen Maskin och Swecon, som numera är ett eget...