Föreningsstämma 2017

Stämman hölls den 4 maj kl 10.00 på Hilton Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Föreningsstämman sändes live under stämmodagen den 4 maj och går att se här i en klippt version.

Läs mer om motionerna till föreningsstämman samt koncernstyrelsens svar på motionerna.

Mer om motionerna