Föreningsstämma

Föreningsstämman 2018 kommer att hållas den 7 maj kl 10.00 på Hilton Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Protokoll från Föreningsstämma 2017, den 4 maj 2017.

Föreningsstämman sändes live under stämmodagen den 4 maj och går att se här i en klippt version.