Föreningsstämma 2018

Se föreningsstämman här

Om du inte kan se streamingen live kan du behöva byta webbläsare från Explorer till någon av följande: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera eller Apple Safari. Stämman kommer kunna ses i efterhand i Explorer.  

Föreningsstämman 2018 hölls den 7 maj kl 10.00 på Hilton Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Protokoll från Föreningsstämma 2018, den 7 maj 2018.