Föreningsstämman sändes live den 4 maj.

Se Föreningsstämman 2017