Vänligare vete

Den maten vi äter påverkar klimatet och vetets påverkan börjar på åkern. Vi har utvecklat en ny odlingsmetod för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton klimatsmartare vete på svenska åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläpp med 6 000 ton koldioxid.

Vårt ansvar från jord till bord

Hållbar odling handlar om ansvar och bra mat. Lantmännen ägs av Sveriges bönder och vi vill och kan ta ansvar genom hela värdekedjan från jord till bord. Vi har därför påverkat odlingen i en mer hållbar riktning. Lantmännen är först i världen med den mer hållbara odlingsmetoden inom spannmålskedjan. Den nya metoden är ett resultat av vårt forsknings- och utvecklingsarbete och att vi arbetat tillsammans med våra ägare, svenska bönder. 

Mindre klimatpåverkan

För ge konsumenterna möjlighet att välja ett vete med mindre klimatpåverkan har vi utvecklat flera delar inom odlingsledet. Från hur marken brukas till hur vetet skördas bidrar både till vetets kvalitet och dess påverkan på klimat och natur. Smartare odlingsmetoder bidrar också till ökad biologisk mångfald. Den nya odlingsmetoden innebär bland annat att bonden måste använda klimatvänligare gödsel, gå kurs i sparsam traktorkörning och lämna osådda ytor för att lärkan ska kunna landa och finna föda. Allt för att säkerställa minskad klimatpåverkan – från jord till bord.