Publikationer

Varje år ger Lantmännen ut ett antal publikationer: delårsrapporter, årsredovisningar, tidskrifter, med mera. Nedan hittar du mer information om våra olika publikationer.


Ekonomiska rapporter

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: årsredovisningar med hållbarhetsredovisning, bokslutskommunikéer och delårsrapporter för nedladdning. 

Rekordhögt resultat 2016

Lantmännens resultat för 2016 är det högsta Lantmännen någonsin levererat. I princip samtliga affärer har utvecklats positivt under året vilket innebär stärkta marknadspositioner och nya affärsmöjligheter. Det goda resultatet för 2016 innebär att 509 miljoner kronor kan tillföras svenskt lantbruk, till gagn för svenska lantbrukare.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016. Vi har även en lyssnarversion.

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning

Bokslutskommunikéer

Lantmännens bokslutskommuniké publiceras en gång om året. Här redovisas resultatet för årets sista period, samt hela verksamhetsåret.

Till bokslutskommunikéer

Fortsatt stark resultatutveckling under årets första åtta månader

Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt stark, och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och efterlikvid också för 2017 är goda. Lantmännens delårsrapporter publiceras varje tertial (var fjärde månad) och tidigare varje kvartal.

Till delårsrapporter 2017

Tidskrifter

Lantmännen ger ut två tidskrifter; en ägartidning och en tidskrift om spannmålsforskning och nutrition.

Grodden

Grodden är vår ägartidning som kommer ut fyra gånger per år. 

Läs Grodden

Tidskriften C

Tidskriften C samlar aktuell spannmålsforskning från jord till bord.

Läs Tidskriften C

Uppförandekod

I Lantmännens uppförandekod finns samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Uppförandekoden gäller för alla Lantmännens medarbetare och styrelseledamöter. Relevanta delar gäller också för leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners.

Här kan du ladda ned och läsa vår uppförandekod i sin helhet
Lantmännens uppförandekod
Lantmännen's Code of Conduct (English)

Kontakt

Om du har några frågor om uppförandekoden, eller vårt hållbarhetsarbete, kontakta gärna:

Claes Johansson
Chef Hållbar utveckling

Tel: 010 556 10 05
Mobil: 0703 28 97 92

claes.johansson@lantmannen.com