Grodden

Ägartidningen Grodden utkommer med fem nummer per år. ​Lantmännens medlemmar får tidningen som medlemsförmån, den som är intresserad av att veta mer om oss kan när som helst börja prenumerera.

Aktuella nr 5 och 6

Höstens andra och tredje nummer av tidningen Grodden beskriver utmaningar och ljuspunkter efter årets torka.

Läs även sumeringen av årets distriktsstyrelsekonferens där Lantmännen samlade alla distriktsstyrelser under dagarna två.

Läs aktuella Grodden nr 5 och 6 här.

Ladda ner och läs Grodden

Här kan du ladda ner alla nummer av Grodden. 
Saknar du några nummer eller har andra frågor är du välkommen att kontakta redaktören nedan!


Boka annons i Grodden

Annonsbokningar görs  via David Martinez-Lundström, 0735-699 350, skicka e-post. För bokning av bilagor, kontakta redaktören.

1/1 sida, 225x320 mm, 18 500 kr
1/1 baksida, 250x320 mm, 20 500 kr
½ sida, 106x320 mm, 10 500 kr
½ sida, 225x155 mm, 10 500 kr
¼ sida, 106x155 mm, 5 600 kr
¼ sida, 225x74 mm, 5 600 kr
1/8 sida, 49x155 mm, 3 100 kr
1/8 sida, 106x75 mm 3 100 kr

Utgivningsplan

Nr 5 2018 materialdag 16/11, utgivning v 51

Nr 1 2019 materialdag 30/1, utgivning v 8
Nr 2 2019 materialdag 15/3, utgivning v 14
Nr 3 2019 materialdag 3/5, utgivning v 21
Nr 4 2019 materialdag 26/8, utgivning v 38
Nr 5 2019 materialdag 22/11, utgivning v 50


Kontakta oss

Har du några frågor om Grodden eller saknar du och vill beställa äldre nummer? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Helena Holmkrantz

Redaktör Grodden
Tel: 010 556 06 43
Mobil: 0703 99 26 17

helena.holmkrantz@lantmannen.com

Anna Carlström

Medlemschef
Tel: 010 556 09 68
Mobil: 0706 99 11 35

anna.carlstrom@lantmannen.com