Lantmännens skördeprognos 2018

Lantmännens skördeprognos visar på totalt 4,2 miljoner ton för den svenska skörden 2018, den lägsta siffran sedan 1992. Hektarskördarna är drygt 30 procent lägre än femårssnittet. Skördetappet är orsakat av låg andel höstvete och avkastningsminskningar till följd av den extrema värmen och torkan under maj och juni.

Lantmännens skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 4,2 miljoner ton för skörden 2018. Denna siffra kan jämföras med fjolårets skörd på 6,5 miljoner ton och femårssnittet på 6,2 miljoner ton. Odlingsåret 2018 har varit exceptionellt med en ovanligt blöt höst 2017 och extrem varm och torr vår, vilket drabbat odlingar runtom i hela landet.

Den mindre skörden innebär stora inkomstbortfall för Sveriges lantbrukare. Sveriges växtodlare påverkas direkt genom väsentligt mindre skördar. Läget drabbar också Sveriges animalie- och mjölkproducenter som, utöver minskad spannmålsskörd, också riskerar brist på grovfoder.


‒ Risken är stor att vi inte kommer att kunna leverera efterfrågade volymer, och heller inte av rätt kvalitet, då vi ser en risk för större kvalitetsproblem än normalt. Låga rymdvikter – ett mått på densitet – och höga proteinhalter i maltkorn kommer att leda till ytterligare problem. I grunden handlar detta om Sveriges livsmedelsförsörjning. I år kommer vi inte klara av att vara självförsörjande på basvaran spannmål, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen. 

Foto: Helena Holmkrantz


Svårt läge i nästan alla delar av landet

Södra Sverige

Södra Sverige får låga avkastningar på spannmål och en total vallskörd långt under det normala. Lantmännen har börjat ta emot höstkorn och skörden av raps startade under första halvan av juli, ett par veckor tidigare än normalt.

Västra Sverige

Västra Sverige får låga avkastningar på spannmål och en total vallskörd långt under det normala. Den snabba utvecklingen av samtliga grödor på grund av värmen kommer att innebära en tidigare skörd än normalt.

Östra Sverige

Östra Sverige får låga avkastningar på spannmål och en total vallskörd långt under det normala. På grund av torkan och värmen kunde grödorna inte utvecklats optimalt och vallarna kom inte igång att växa efter förstaskörden.

Mälardalen

Mälarområdet förväntas få låga avkastningar på spannmål och en total vallskörd långt under det normala. De lokala variationerna i regionen är mycket stora, ju längre österut desto sämre utsikter för skörden.

Norra Sverige

För norra Sverige ser läget ljusare ut än i övriga landet, där skörden av spannmål förväntas nå normala nivåer. Den totala vallskörden blir dock låg på grund av en dålig förstaskörd.