Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Begreppet ekonomisk förening innebär att varje medlem har en röst vid de distriktsstämmor som man kallas till varje år. Föreningens verksamhet regleras dels av de stadgar som medlemmarna beslutat om, dels av föreningslagen.

Lantmännenmodellen

Vårt uppdrag är att bidra till gårdens lönsamhet och skapa avkastning på ägarnas kapital i föreningen. Vår modell skapar en långsiktig avkastning för lantbrukarna. Dels går pengar tillbaka till lantbruksföretagen, pengar som kan återinvesteras på gården, dels satsar vi på forskning och utveckling vilket också kommer lantbruket tillgodo. På så sätt skapar vi ett livskraftigt lantbruk som också bidrar till en levande landsbygd.

Livskraftigt lantbruk

Föreningsstämman 2019

Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas den 8 maj kl 10.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan i Stockholm. Mer information kommer senare. 

Mer om föreningsstämman

Våra distrikt

Lantmännen är ett kooperativt företag och varje medlem har en röst. Distrikten är basen för medlemmarnas roll som ägare av Lantmännen.

Lantmännens 20 distrikt

Lantmännen som kooperation

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreninga...

Mer om Lantmännen som en kooperation

Emissionshandel

Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Emissionsinsatserna bygger på den del av vinsten från Lantmännens industriverksamhet som fördelas på medlemmarna.

Mer om emissionshandeln

Medlemskap

Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras på bland annat svenska gårdar, och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Mer om medlemskapet i Lantmännen

Medlemskontakt

Välkommen att kontakta oss när du har frågor som rör ditt medlemskap, handel med emissionsinsatser, medlemsaktiviteter med mera.

Kontakta oss

Grodden

Grodden är Lantmännens ägartidning och du som är medlem i Lantmännen får tidningen fem gånger om året som medlemsförmån. Här finns nyheter, reportage och bakgrundsartiklar om olika aktuella ämnen....

Läs eller ladda ner Grodden