Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Begreppet ekonomisk förening innebär att varje medlem har en röst vid de distriktsstämmor som man kallas till varje år. Föreningens verksamhet regleras dels av de stadgar som medlemmarna beslutat om, dels av föreningslagen.

Medlemskap - viktiga datum

Anmäl utträde ur Lantmännen eller överlåtelse av ditt medlemskap senast 30 november. Ansök om inträde i Lantmännen senast 31 december. Som kund och medlem hanteras all omsättning med Lantmännen retroaktiv för hela året 2018.

Mer om medlemskapet i Lantmännen

Vi styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Mer om kooperationen

Att vara en av oss

Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. 

Mer om medlemskapet

Våra distrikt

De 20 distrikten är basen för medlemmarnas roll som ägare av Lantmännen. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som arbetar för den samlade Lantmännenkoncernen och ansvarar för medlemsfrågor. 

Hitta närmaste distrikt

"Lantmännen är en guldklimp som vi måste vara rädda om"

Groddenstipendiet uppmärksammar framstående lantbruksföretagare

Stipendiaterna är med och leder utvecklingen inom näringen. Kreativa företagare som utvecklar sitt företagande är viktiga som positiva förebilder inom lantbruket, och därmed också för Lantmännen.  

Läs mer

Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Hitta rapporter