Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Begreppet ekonomisk förening innebär att varje medlem har en röst vid de distriktsstämmor som man kallas till varje år. Föreningens verksamhet regleras dels av de stadgar som medlemmarna beslutat om, dels av föreningslagen.

Amortera dina insatser nu

Enlig föreningens stadgar 8 § har medlemen rätt att fullgöra sin insatsskyldighet genom kontant betalning till sitt insatskonto. Anmälan och inbetalning ska ske senast 30 juni. Inbetalningen kan maximalt uppgå till den insatsskyldighet som redovisats på senaste medlemsbesked. Blankett för anmälan om särskild amortering kan beställas via e-post: medlem@lantmannen.com eller telefon 010-556 32 20.

Även du som är ny medlem i år kan senast den 30/6 göra fyllnadsinbetalning enligt särskilda regler, för mer information kontakta Ägarrelationer telefon 010-556 32 20.

Lär dig mer om kooperativet Lantmännen

Vi styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Mer om kooperationen

Att vara en av oss

Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. 

Bli medlem

Våra distrikt

De 20 distrikten är basen för medlemmarnas roll som ägare av. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som arbetar för den samlade Lantmännenkoncernen och ansvarar för medlemsfrågor. 

Hitta närmsta distrikt

"Lantmännen är en guldklimp som vi måste vara rädda om"

Föreningsstämman 2017

Föreningsstämman är Lantmännens högsta beslutande organ och hålls varje vår. Stämman avhandlar föregående års verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Mer om föreningsstämman

Groddenstipendiet uppmärksammar framstående lantbruksföretagare

Stipendiaterna är med och leder utvecklingen inom näringen. Kreativa företagare som utvecklar sitt företagande är viktiga som positiva förebilder inom lantbruket, och därmed också för Lantmännen. Bilden ovan visar stipendiaterna från 2016. 

Läs mer

Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Hitta rapporter