Lantmännen är ett kooperativ som ägs av svenska bönder. Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras på bland annat svenska gårdar, och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar får ta del av koncernens vinst. Alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs. Läs mer hur det är att äga Lantmännen.

Som medlem i Lantmännen är du:

  • En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk förening
  • Berättigad till din del av den återbäring och efterlikvid som utdelas
  • Med och deltar i föreningen med en insats beräknad utifrån din omsättning med föreningen

Pengar till lantbruket

De senaste tio åren har Lantmännen delat ut 3,7 miljarder till medlemmarna! För 2017 var den totala utdelningen 566 MSEK.

Som medlem i Lantmännen kan du:

  • Delta aktivt i föreningen och rösta på distriktsmöten
  • Skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring
  • Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen
  • Få del av eventuella framtida insatsemissioner och insatsränta

Bli medlem

En medlem kan vara en fysisk eller juridisk person. För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde. Du måste även ha ett kundnummer hos Lantmännen.
Läs mer i Lantmännens stadgar.

Redan kund

Är du redan kund hos Lantmännen och har du ett kundnummer ska du bara fylla i en blankett med en ansökan om medlemskap.

Bli kund och medlem

Är du inte kund hos Lantmännen behöver du skaffa dig ett kundnummer tillsammans med en ansökan om medlemskap.

Överlåta medlemskap

Som medlem kan du överlåta ditt medlemskap. Då ska blanketten för överlåtelse fyllas i. Den du överlåter medlemskapet till måste ha ett eget kundnummer, om det inte finns ska en kontoansökan fyllas i och bifogas.

Avsluta medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap i Lantmännen ska du fylla i en anmälan om utträde.