Medlemskontakt

Välkommen att kontakta oss när du har frågor som rör ditt medlemskap, handel med emissionsinsatser, medlemsaktiviteter med mera.

Du kan alltid ringa Ägarrelationer via gruppnumret 010-556 32 20.

Anna Carlström

Medlemschef
Lantmännen
Box 30192
104 25 Stockholm
Tel:010-556 09 68
Mob: 070-699 11 35

anna.carlstrom@lantmannen.com

Helena Holmkrantz

Redaktör Grodden
Lantmännen
205 03 Malmö
Tel:010-556 06 43
Mob: 070-399 26 17

helena.holmkrantz@lantmannen.com

Hans Westbom

Medlemsansvarig/Regionchef Lantbruk
Lantmännen
Industrivägen 2
901 30 Umeå
Tel. 010-556 97 44
Mob: 072-242 27 46

hans.westbom@lantmannen.com

Jenny Andrén

Medlemsansvarig
Lantmännen
Bårstadsvägen 3
394 71 Kalmar
Tel: 010-556 17 98
Mob: 070-389 12 34

jenny.andren@lantmannen.com

Sven Hellberg

Medlemsansvarig
Lantmännen
205 03 Malmö
Tel: 010-556 04 79
Mob: 070-564 64 89

sven.hellberg@lantmannen.com

Katja Ihrsén

Medlemsansvarig
Lantmännen
Box 30192
104 25 Stockholm
Tel: 010-556 10 86
Mob:070-657 42 48

katja.ihrsen@lantmannen.com

Cathrine Hannell

Medlemsansvarig
Lantmännen
Box 194
601 03 Norrköping
Tel: 010-556 16 75
Mob: 070-837 35 48

cathrine.hannell@lantmannen.com

Hans Johansson

Medlemsansvarig
Lantmännen
Box 1018
551 11 Jönköping
Tel: 010-556 10 44
Mob: 070-592 96 63

hans.g.johansson@lantmannen.com