Möt våra ägare

Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet.

Föreningens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och att optimera avkastningen på medlemmarnas insatta kapital. Här kan du möta några av våra ägare och läsa om deras verksamhet och förhållande till Lantmännen.