Mjölkproduktion

Emma Bäckström, Valsfäboda

Förtroendevald i Västerbotten

Emma Bäckström har ansvar för djuren på Valsfäboda gård, cirka 55 mjölkkor och dessutom för kalvuppfödning. På gården arbetar hon tillsammans med sina föräldrar och sin storebror. På Valsfäboda bedrivs också spannmålsodling, cirka 50 hektar korn och vårvete odlas med framgång. Med en egen kross och ensileringsmaskin görs ensilerat spannmål i slang till gårdens djur.

Emma är ledamot i Lantmännens distriktsstyrelse i Västerbotten och är över huvud taget mycket engagerad i lantbruksfrågor.

- Man behöver inte bara förlita sig på politiker och konsumenter, man måste själv tro på det man gör. Jag vill kunna påverka näringen överlag. Roligast är att få ordna saker för medlemmarna. Folk har ett behov av att ses och medlemmarna har alltid mycket att prata om när träffar ordnas, tycker Emma.