Potatisodling, bärodling, växtodling

Per Persson, Nymö Gård

Groddenstipendiat

Nytänkande som lett till en effektivare metod att sätta potatis har gett Per Persson på Nymö Gård utanför Kristianstad ett av 2015 års Groddenstipendier.

– Mitt mål är att utveckla en metod för att odla potatis som effektiviserar arbetet och samtidigt minimerar riskerna. En metod där faktorer som värme, torka, och regn får så lite negativ påverkan som möjligt, förklarar Per.

Av Nymö Gårds totalt 250 hektar åkermark används 40 hektar för potatisodling, fördelat på chips- och stärkelsepotatis. Per Persson har en anställd och odlar förutom potatis även spannmål, sockerbetor och har kontraktsodling av bär och grönsaker. Han tog över Nymö gård efter sin far 2008 och blev då fjärde generationen att driva den vidare.

Lantmännens Groddenstipendier delas varje år ut till tio personer som på ett eller annat sätt gjort något som utvecklar lantbruket vidare. Stipendiaterna får förutom ära och diplom även delta i ett Framtidsseminarium och där byta erfarenheter med andra stipendiater från andra delar av landet. Dessutom brukar stipendiaterna ofta få mycket uppmärksamhet för sin verksamhet i lokal media.