Grisproduktion

Spannmålsodling

Johan Mattsson, Bäretofta

Förtroendevald i  Lantmännens koncernstyrelse

Johan Mattsson bor på Kristinelund på Österlen. Gården har varit i familjens ägo sedan 1860-talet och har växt efterhand som mark köpts till och intilliggande gårdar tagits över. Han tog över driften av gården efter sin far 1990 och bor nu på familjegården med sin familj. Huvudverksamheten på gården är grisproduktion, som i år dock kommer att tas över av en av de anställda på gården. Allt som görs på gården kretsar kring grisarna. Större delen av det som odlas på de strax över 1 000 hektaren går till foder: spannmål, raps och även åkerböna.

– Vi försöker göra så mycket som möjligt själva och det allra mesta stannar på gården. Men en del raps går till avsalu och vi säljer också en del el.

Johan Mattsson valdes in som ägarrepresentant i Lantmännens koncernstyrelse 2015.

– Lantmännen är ett välskött företag i dag. Det har dragits med en hel del växtvärk efter den stora fusionen, men det känns som att saker och ting kommer på plats nu. Det är ett företag som fungerar och levererar. Årets resultat ser ju utmärkt ut! Samtidigt finns det givetvis mycket kvar att göra, eftersom världen förändras måste också ett företag förändras.