Våra distrikt

Lantmännen är ett kooperativt företag och varje medlem har en röst. Distrikten är basen för medlemmarnas roll som ägare av Lantmännen.

Sverige är uppdelat i 20 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som arbetar för den samlade Lantmännenkoncernen och ansvarar för medlemsfrågor. Via länkarna nedan kan du läsa mer om respektive distriktsstyrelse. Där finns även kontaktuppgifter till styrelsernas ledamöter