Distriktsstämma i Östergötland


Tid den 26 mars 2019 18:00 - den 26 mars 2019 22:00
Plats Vreta Kluster
Organisatör Distriktsstyrelsen Östergötland

Välkommen på Lantmännens distriktsstämma den 26 mars kl.18.00 på Vreta Kluster.

 

Program

Du träffar Sonat Burman-Olsson i koncernstyrelsen och Elisabeth Ringdahl från koncernledningen som presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2018 samt planerna för 2019.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.

Förtroendevalda i distriktet berättar sitt arbete under 2018 och planerna för 2019.

Presentation av distriktsvalberedningens och koncernvalberedningens förslag samt presentation av satsningen ”Lantmännens ambassadörsprogram”.

Läs hela programmet samt distriktsvalberedningens förslag

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 mars via http://bit.ly/ostgo19 eller ring 0771-111 222.

Motionera mera

Du vet väl att du som medlem kan skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring!

Motionen måste vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 7 dagar innan distriktsstämman. Läs mer om hur du skriver en motion på https://lantmannen.com/motionsskola

Välkommen!