Distriktsstämma i Sörmland


Tid den 19 mars 2019 14:00 - den 19 mars 2019 18:00
Plats Öster-Malma
Organisatör Distriktsstyrelsen Sörmland

Välkommen på Lantmännens distriktsstämma den 19 mars kl.14.00 på Öster-Malma.

Program

Per Arfvidsson, vice vd och ordförande i styrgruppen för Sweden Food Arena berättar om Lantmännens hållbarhetsarbete från Jord till bord.

Du träffar Ove Gustavsson i koncernstyrelsen och Elisabeth Ringdahl från koncernledningen som presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2018 samt planerna för 2019.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.

Förtroendevalda i distriktet berättar sitt arbete under 2018 och planerna för 2019.

Presentation av distriktsvalberedningens och koncernvalberedningens förslag samt presentation av satsningen ”Lantmännens ambassadörsprogram”.

Stämman avslutas med middag kl.18.00.

Läs mer  i programmet här>>

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 mars via http://bit.ly/sorml19 eller ring 0771-111 222.

Motionera mera

Du vet väl att du som medlem kan skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring!

Motionen måste vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 7 dagar innan distriktsstämman. Läs mer om hur du skriver en motion på https://lantmannen.com/motionsskola

Välkommen!