Distriktsstämma i Västerbotten


Tid den 20 mars 2019 22:00 - den 20 mars 2019 03:00
Plats Spiran i Sikeå
Organisatör Distriktsstyrelsen Västerbotten

Välkommen på Lantmännens distriktsstämma på Spiran i Sikeå.

Observera att tiderna är preleminära och kan komma att ändras.