Distriktsstämma i Norrbotten


Tid den 19 mars 2019 22:00 - den 19 mars 2019 03:00
Plats Hotell Nordkalotten i Luleå
Organisatör Distriktsstyrelsen Norrbotten

Välkommen på Lantmännens distriktsstämma på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Observera att tiderna är preleminära och kan komma att ändras.