Distriktsstämma i Norrbotten


Tid den 19 mars 2019 09:30 - den 19 mars 2019 15:00
Plats Hotell Nordkalotten i Luleå
Organisatör Distriktsstyrelsen Norrbotten

Välkommen på Lantmännens distriktsstämma på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Program

Du träffar Henrik Wahlberg i koncernstyrelsen och Carl-Peter Thorwid från koncernledningen som presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2018 samt planerna för 2019.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.

Förtroendevalda i distriktet berättar sitt arbete under 2018 och planerna för 2019.

Presentation av distriktsvalberedningens och koncernvalberedningens förslag samt presentation av satsningen ”Lantmännens ambassadörsprogram”.

Läs hela programmet samt distriktsvalberedningens förslag

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 mars via http://bit.ly/norrb19 eller ring 0771-111 222.

Motionera mera

Du vet väl att du som medlem kan skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring!

Motionen måste vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 7 dagar innan distriktsstämman. Läs mer om hur du skriver en motion på https://lantmannen.com/motionsskola

Välkommen!