Höstmöte i Uppsala


Tid den 14 november 2018 18:00 - den 14 november 2018 22:00
Plats Vikoria
Organisatör Lantmännen Distrikt Uppland

Lantbruket ställs inför många utmaningar, särskilt i år men även i framtiden.
Hur ser Lantmännen på framtiden?

Gunilla Aschan, koncernstyrelse, presenterar sig, det aktuella delårsresultatet och berättar hur Lantmännen resonerar i rådande läge.

Johannes Åkerblom, chef odlaraffären, berättar om spannmålsmarknad, skörd 2018 och kommande år 2019.

Bengt Alestig, vd för Lantmännen Maskin, redogör för Maskin idag och i framtiden.

Regioncheferna på Lantmännen Lantbruk Cathrine Wallin och Lantmännen Maskin Anders Öberg finns representerade på plats.

Vid frågor kontakta gärna distriktsstyrelsen via Per Wijkander 070-537 12 88 eller Gustav Storm 070-533 13 84.

Vänligen anmäl dig senast den 9/11 via http://bit.ly/upp2018 

Hitta dit: Viktoria Eurest, Almungevägen 33, Uppsala