Distrikt Gotland

På Gotland bedrivs det ett mycket intensivt jordbruk. Jordbruket främjas av det mycket speciella geografiska läget i jämförelse med övriga Sverige. Föutom lammproduktion är spannmålsodling samt grönsaksodling de vitkigaste agrara näringarna på ön.


Distriktsstyrelsen

Thomas Nygren

Ordförande
Källunge Skäggstäde 214
621 79 Visby
Tel: 0498-300 41
Mob: 070-532 25 53

thomasnygren@telia.com

Inger Andersson

Eke Petsarve 714
623 40 Havdhem
Tel: 0498-48 13 31
Mob: 073-599 25 95

inger.gotland@gmail.com

Roy Jacobsson

Fardhem Myre 215
623 52 Hemse
Mob: 070-256 91 51

Ulf Gahne

Vice ordförande
Björke Norrgårde
622 42 Romakloster
Tel: 0498-501 64
Mob: 070-535 28 32

ulf.gahne@telia.com

Tomas Björkqvist

Väte Gräne 423
623 78 Klintehamn
Tel: 0498-24 60 28
Mob: 070-962 24 04

tomas.bjorkqvist.i@telia.com

Britt Wolter

Sekreterare
Bro Lilla Åby 732
621 73 Visby
Mob: 072-854 11 69

brittwolter7@gmail.com

Stefan Lorin

Hablingbo Stenstuge 205
623 42 Havdhem
Mob: 070-872 43 38

lorinslantbruk@telia.com

Valberedning

Johan Bolin

Sammankallande

Eskelhem Båticke 239
622 70 Gotlands Tofta
Mob: 073-907 26 32

johan.bolin239@gmail.com

Kristian Gustafsson

Grötlingbo Skradarve 211
623 38 Havdhem
Mob: 070-341 21 12

skradarn@hotmail.com

Hanna Nilsson

Källunge Suderbys 122
621 79 Visby
Mob: 079-6496108

ha_nil@hotmail.com

Erik Landergren

Martebo Ekstorp 356
624 40 Tingstäde
Tel. 0498-274 840
Mob. 073-424 63 51

kirre@gga.se

Lars-Åke Engström

Lärbro uppegårds 1342
62453 Lärbro
Tel: 0498-22 61 11
Mob: 073-739 61 11

bonden.larsake@telia.com