Distrikt Höglandet

Distriktet omfattar hela Jönköpings län och har 1578 medlemmar. Dessutom finns det en lokalförening, Reftele Lantmannaförening, som verkar inom distriktet. 
Höglandet är benämningen på den del av höglandsområdet Sydsvenska höglandet som ligger inom Småland. Området är i huvudsak beläget 200–250 meter över havet. Dess högsta punkt Tomtabacken i Nässjö kommun, 377 meter över havet, utgör Götalands högsta. Småländska höglandets klimat skiljer sig påtagligt från lägre liggande områdens (under ca 200 m över havet) och påminner om klimatet i Norrlands sydligare delar en bit innanför kusten. En följd därav är att växtlighet och djurliv avviker från resten av Småland och de närmast kringliggande landskapen.


Distriktsstyrelse


Valberedning