Distrikt Kronoberg

Distriktet omfattar hela Kronobergs län. Här finns cirka 700 medlemmar. Växjö är huvudort och residensstad. Länet är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse. Skogsindustrin har alltid varit en viktig näring och drabbades av ett svårt avbräck efter stormen Gudrun. 


Distriktsstyrelsen

Thomas Magnusson

Ordförande
Torsåsby Östregård 2
342 53 Lönashult
Tel: 0470-754137
Mob: 070-5954137

thomas.magnusson@alvesta.nu

Ulrik Johansson

Gölens gård
360 44 Ingelstad
Tel: 0470-64025
Mob: 070-2300235

golensgard@telia.com

Markus Sommarsäte

Sommarsäte
341 91 Ljungby
Mob: 070-2409287

lindrothsgard1@yahoo.se

Stefan Andersson

Vice ordförande
Moshult
342 52 Vislanda
Tel: 0472-32039
Mob: 070-5335412

stefanmoshult@hotmail.com

Magnus Carlman

Orraryd
360 44 Ingelstad
Tel: 0470-35321
Mob: 070-3520622

Magnus.Carlman@vxa.se

Gunilla Stenemo

Sekreterare
Skallerlid 3
360 13 Urshult
Tel: 0477-22081
Mob: 070-6922081

gunilla.stenemo@skallerlid.se

Anders Karlsson

Össlöv Karsagård 2
341 96 Ljungby
Tel: 0372-33035
Mob: 070-5233035

karsagard@hotmail.com

Valberedning

Claes Martinsson

Sammankallande
Ambjörnsgård
340 13 Hamneda

Tel 0372-19070
Mob: 0706-376378

ambjornsgard@ljungby.nu

Stefan Jerkstål

Osaby Lyckan
355 95 Tävelsås
Tel: 0470-17711
Mob: 070-5304085

stefan.jerkstal@tornum.se

Stefan Runesson

Gemla Norregård
3
360 32 Gemla
Tel.  0470-67012
Mob. 070-546 70 12

h.runesson@telia.com

Annika Aronsson

Prästgården
341 76 Ryssby
Tel: 0372-405 62
Mob: 073-037 44 86

aronsson.prastgarden@hotmail.com