Distriktsstämmor 2019

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid! Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2018, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att träffa kollegor, diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning.

I samband med årets distriktsstämmor kommer vi att informera om förslag till förändringar av Lantmännens stadgar. Förändringarna är av redaktionell art. Beslut om stadgeändringar fattas av föreningsstämman den 8:e maj.

Läs förslaget på ändringarna i Lantmännens stadgar.

Du är alltid välkommen att besöka vilken stämma du vill, men du har bara rösträtt på stämman i ditt distrikt.

Motionera mera

Lantmännen är en demokratisk förening. Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämmorna i mars. Här är några råd hur man skriver en bra motion.

Hur skriver man en motion?