Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Emissionsinsatserna bygger på den del av vinsten från Lantmännens industriverksamhet som fördelas på medlemmarna.

Att handla med emissionsinsatserna är ett bra sätt att dra nytta av medlemskapet. Den som köper fler emissionsinsatser får ökad del i framtida utdelning. Den som säljer kan omvandla emissionsinsatser till reda pengar, vilket kan vara en fördel i samband med en investering eller snabba på utbetalningen i samband med att man avgår ur föreningen.

Handeln med emissionsinsatser ger både köpare och säljare möjlighet till ett aktivt ägande i Lantmännen.

Per Lindahl, Ordförande, Lantmännen

Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Kurs och kursutveckling

Handelsdagar

Du har möjlighet att lägga dina ordrar kontinuerligt och handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställda handelsdagar.

Handelsdagar för emissionshandeln

Begreppen

Det kan råda en viss förvirring kring alla termer. Vi reder ut begreppen och ger en samlad bild hur handeln med emissionsinsatser går till.

Hur går det till?

Lantmännens utdelningspolicy

Som bas för utdelningen till medlemmarna ligger Lantmännens utdelningspolicy. Policyn beskriver de viktigaste komponenterna i utdelningen.

Läs den aktuella utdelningspolicyn här

Insiders innehav

Läs mer om koncernstyrelsens, koncernledningens och revisorernas aktuella innehav av emissionsinsatser.

Innehavet per den 31:a december 2018