Dra nytta av medlemskapet

Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Emissionsinsatserna bygger på den del av vinsten från Lantmännens industriverksamhet som fördelas på medlemmarna.

Att handla med emissionsinsatserna är ett bra sätt att dra nytta av medlemskapet. Den som köper fler emissionsinsatser får ökad del i framtida utdelning. Den som säljer kan omvandla emissionsinsatser till reda pengar, vilket kan vara en fördel i samband med en investering eller snabba på utbetalningen i samband med att man avgår ur föreningen.

Handeln med emissionsinsatser ger både köpare och säljare möjlighet till ett aktivt ägande i Lantmännen.

Per Lindahl, Ordförande, Lantmännen


Handelsdagar

Du har möjlighet att lägga dina ordrar kontinuerligt. Handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställd handelsplan. 
Handelsplan för 2018 hittar du här>>

Handelsdag är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs, det publiceras då på denna hemsida. Ordrar ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag, dvs måndagen innan om Handelsdagen infaller en måndag. Ordrar som inkommer efter kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag deltar vid nästföljande Handelsdag.

Likviddag infaller tre bankdagar efter Handelsdag, i normala fall torsdag när Handelsdag infaller en måndag. På likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker.

Nästa Handelsdag

Nästa handelsdag är den 19 mars. Lämna din order senast mån den 12 mars kl.13.00.

Handelsdagar 2018

Nästa handeldag är den 19 mars.
Därefter den 16 april.


Kurs

Efter varje Handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 2, 2018 är 135 SEK, dvs 135%. 

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 16 januari 2018 - 12 februari 2018. Inkomna köpordrar uppgick till 7 441 665 kr och köplimit låg mellan 104-147 % av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 2 981 915 kr och säljlimit låg mellan 90-150 %.
Antalet matchade affärer blev 55 stycken, 14 köp och 41 försäljningar.
Totalt omsatt volym uppgick til 1 425 765 st. 

Sista säljaren fick sälja 59 730 st av 94 625 st enligt order.

Aktuell kurs

Transaktionspris Orderperiod 2, 2018 är 135 SEK, dvs 135%.

Frågor?

Vid frågor kring medlemskapet eller emissionshandeln kontakta gärna avdelningen för Ägarrelationer.

Läs mer om koncernstyrelsens, koncernledningens och revisorernas aktuella innehav av emissionsinsatser  här>>.

Den aktuella insiderpolicyn för Lantmännen är under bearbetning.

Tidigare kurser

Är du intresserad av tidigare kurser och mer detaljerad information?
Statistik emissionshandel