Så mycket tjänar du på att handla

Hur mycket kan jag som enskild medlem tjäna på att handla med mina emissionsinsatser? När på året är det mest lönsamt att göra affärer? Och i vilket läge är det klokast att sälja respektive köpa? Till medlemsavdelningen på Lantmännen kommer det nästan dagligen in frågor kring emissionshandeln. I emissionsskolans femte del svarar vi på en del av dessa frågor.

För att få en bra bild av vilken avkastning du kan få på dina emissionsinsatser kan man räkna på flera olika sätt. Det enklaste sättet är att titta på den totala avkastningen. På lantmannen.com/utdelning finns en ”räknesnurra” där du kan testa olika scenarier. I räknesnurran kan du göra en testberäkning med hjälp av uppgifterna i ditt medlemsbesked och se hur utvecklingen skulle kunna bli sett över tio år. Men du kan också variera uppgifterna du lägger in för att se vad som händer om du till exempel ökar din omsättning med 20 procent. När i tiden lönar det sig bäst att köpa eller sälja? På hemsidan finns en historik över tidigare kurser och omsatta volymer den senaste tolvmånadersperioden. Den kan ge en fingervisning om hur utvecklingen kan bli framöver. Samtidigt ska man komma ihåg att varje handelstillfälle är unikt, eftersom kursen beror på vilka köp- och säljorder som läggs.

När ska man sälja respektive köpa

Skälen att sälja varierar givetvis från fall till fall, men det finns två lägen då det kan vara speciellt klokt att överväga en försäljning. Det ena är när du står inför en stor investering i din verksamhet och behöver lösgöra kapital. Då kan en försäljning av emissionsinsatser frigöra resurser.

Det andra läget är när du beslutat dig för att avsluta ditt medlemskap i Lantmännen. I samband med utträdet kan en försäljning av emissionsinsatserna ge dig en merbetalning, dessutom får du din återbetalning tidigare än vad du normalt sett skulle fått. Som säljare bestämmer du det lägsta pris du är beredd att sälja för. Om du köper ökar du ditt innehav av emissionsinsatser och får möjlighet till en ännu större del i Lantmännens avkastning. Som köpare bestämmer du det högsta pris du är beredd att köpa för. Tabellen nedan visar hur mycket en fiktiv köpare och säljare som handlat emissionsinsatser vid varje handelstillfälle mellan stämmorna tjänat. Snittkursen i exemplet är 122 kr. Totalt blev avkastningen på investerat belopp från maj 2015 till april 2016 hela 8,9 procent för köparen.

Avkastningen på en emissionsinsats 2015 var, enligt beslut på Föreningsstämman 2016, 10,8 procent (fördelat med 9 procent insatsutdelning och 1,8 procent nya emissionsinsatser). 

HANDELSDAG KURS KÖPT BETALT
4-2016 130 1 000 1 300
3-2016 125 1 000 1 250
2-2016 120 1 000 1 200
1-2016 121 1 000 1 210
14-2015 120 1 000 1 200
13-2015 125 1 000 1 250
12-2015 122 1 000 1 220
11-2015 120 1 000 1 200
10-2015 115 1 000 1 150
9-2015 131 1 000 1 310
8-2015 125 1 000 1 250
7-2015 118 1 000 1 180
6-2015 114 1 000 1 140
    13 000 15 860

Exemplet visar en medlem som köpt emissionsinsatser till ett nominellt värde om 1 000 kr vid varje handelstillfälle mellan stämmorna 2015 och 2016. I tabellen visas också vad medlemmen betalt. Snittkursen i exemplet är 122 kr. Den som sålt i exemplet har fått en betalning till den genomsnittliga kursen 122 kr. Avkastning på nominellt belopp 10,8 % Reavinst via försäljning 22,0 % Merbetalning genom försäljningen 11,2 % (22 % - 10,8 %).