Handelsdagar

Du har möjlighet att lägga dina ordrar kontinuerligt under året. Handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställda handelsdagar, se nedan. 

Handelsdag är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs, det publiceras då på denna hemsida. Ordrar ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar innan handelsdag, dvs måndagen innan om handelsdagen infaller en måndag. Ordrar som inkommer efter kl. 13.00 fem bankdagar innan handelsdag deltar vid nästföljande handelsdag.

Likviddag infaller tre bankdagar efter handelsdag, i normala fall torsdag om handelsdag infaller en måndag. På likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker.

Nästa Handelsdag

Nästa handelsdag är måndagen den 21 januari. Lämna din order senast måndagen den 14 januari kl.13.00.

Handelsdagar 2019

Nästa handelsdag är den 21 januari. 
Handelsdagar därefter är:
18 februari
18 mars
8 april
27 maj
17 juni
15 juli