Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 11 2018 är 135 SEK, dvs 135%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 20 november 2018 - 4 december 2018.
Inkomna köpordrar uppgick till 11 317 000 kr och köplimit låg mellan 105-160 % av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 1 487 530 kr och säljlimit låg mellan 95-140 %.
Antalet matchade affärer blev 25 stycken, 8 köp och 17 försäljningar.
Totalt omsatt volym uppgick till 1 130 435 st.
Sista köparen fick köpa 49 435 st av 150 000 st enligt order.

Tidigare kurser

Är du intresserad av tidigare kurser och mer detaljerad information?

Statistik emissionshandel