Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 2, 2019 är 140 SEK, dvs 140%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 15 januari 2019 - 11 februari 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 18 309 362 kr och köplimit låg mellan 100-150 % av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 5 405 449 kr och säljlimit låg mellan 90-150 %.
Antalet matchade affärer blev 131 stycken, 15 köp och 116 försäljningar. Totalt omsatt volym uppgick till 5 363 057 st.
Sista köparen fick köpa 37 695 st av 360 000 st enligt order.

Tidigare kurser

Är du intresserad av tidigare kurser och mer detaljerad information?

Statistik emissionshandel