Att vara en av oss

Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet. Föreningens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och att optimera avkastningen på medlemmarnas insatta kapital.

Som medlem är du både affärspartner och ägare av Lantmännen. Som affärspartner är du kund och leverantör – du kan både köpa dina förnödenheter av Lantmännen och sälja dina råvaror till Lantmännen. Som medlem i Lantmännen och ägare av hela den samlade industriverksamheten i Sverige och internationellt får du på olika sätt ta del av koncernens överskott.

Var med och påverka

Lantmännen är ett kooperativ som ägs av svenska bönder. Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar har möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs.

Läs mer om medlemskapet i Lantmännen

Emissionshandel

Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Den som vill få tillgång till likvida medel kan sälja, medan den som vill öka ägarengagemanget kan köpa.

Läs mer om emissionshandel

Ägartidningen Grodden

Grodden är en ägartidning från Lantmännen där vi berättar informerande och engagerande om svenskt lantbruk. Här hittar ni ett utval av våra artiklar, krönikor och reportage. 

Läs artiklar