Att vara en av oss

Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet. Föreningens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och att optimera avkastningen på medlemmarnas insatta kapital.

Som medlem är du både affärspartner och ägare av Lantmännen. Som affärspartner är du kund och leverantör – du kan både köpa dina förnödenheter av Lantmännen och sälja dina råvaror till Lantmännen. Som medlem i Lantmännen och ägare av hela den samlade industriverksamheten i Sverige och internationellt får du på olika sätt ta del av koncernens överskott.

Information om nya lagkrav på informationssäkerhet

En ny lag  ska öka informationssäkerheten för alla EU-medborgare. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 maj.
Vi återkommer med mer information inom kort.

Öka ditt innehav i Lantmännen snabbare

Som medlem kan man frivilligt göra en kontant inbetalning till sitt insatskonto. Detta måste då meddelas Lantmännen senast 30 juni. Mer information om särskild amortering av insatsskyldighet får du från avdelningen för Ägarrelationer, telefon 010-556 32 20.

Ladda ner blanketten

Bli medlem i Lantmännen - du har allt att vinna!

Var med och påverka

Lantmännen är ett kooperativ som ägs av svenska bönder. Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar har möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs.

Läs mer om medlemskapet i Lantmännen

Emissionshandel

Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Den som vill få tillgång till likvida medel kan sälja, medan den som vill öka ägarengagemanget kan köpa.

Läs mer om emissionshandel

Ägartidningen Grodden

Grodden är en ägartidning från Lantmännen där vi berättar informerande och engagerande om svenskt lantbruk. Här hittar ni ett utval av våra artiklar, krönikor och reportage. 

Läs artiklar