Ägardialog

Ägardialogen är ett projekt som pågår inom Lantmännen under 2017 och fram till föreningsstämman 2018. Syftet med ägardialogen är att engagera förtroendevalda och medlemmar i utvecklingen av Lantmännen och att diskutera olika strategiska ägarfrågor.

Under våren 2017 har förtroendevalda inom Lantmännen möts för att diskutera Lantmännens strategi och ägarstyrning.

I vintras har en enkät  skickats ut till medlemmar och förtroendevalda, samt till Framtidsgruppen.

Projekt Ägaridalog sammanfattas under nästa vår och avslutas i och med Föreningsstämman 2018.

- Vi är väldigt glada över den fina responsen och den stora svarsfrekvensen på enkäten. Stort tack till alla som  medverkat och på så sätt hjälper oss med bra underlag för den fortsatta utvecklingen av Lantmännen inför framtiden, kommenterar medlemschef Anna Carlström.

I enkäten fick man bland annat möjlighet att svara på vad man tror om lantbrukets utveckling i framtiden, hur man ser på Lantmännens satsningar samt på Lantmännen som affärspartner och som ett medlemsägt företag. Svaren visar också att det finns en relativt sett god kunskap både om Lantmännens utdelning och långsiktiga inriktning.

Det fanns även möjlighet att lämna egna kommentarer, och många hade tagit detta tillfälle i akt. Bland svaren finns kommentarer som:

  • Stötta unga och nystartade så att de kommer igång på ett bra sätt.
  • Positivt med ungdomssatsningen Framtidsgruppen, men se till att även få med fler unga på distriktsstämmorna och flera yngre i distriktsstyrelserna.
  • Informera medlemmarna i god tid före en förändring som påverkar lantbrukaren ute på gården.
  • Ägarna måste få mer utrymme i Lantmännen.
  • Bra med internationella satsningar, men viktigt tänka på att det är ägarnas pengar man har ansvar för.