Mjölkproduktion

Anders Bengtsson

Stöpafors, Sunne
Mjölkproduktion med 180 kor och rekrytering. Växtodlingsarealen omfattar 300 ha åker. 320 ha skogsbruk.

Motivering:
Anders har på ett föredömligt sätt förvaltat och utvecklat sitt mjölkföretag.
Han har tagit till sig ny teknik och varit föregångare i branschen, samtidigt som han har värnat om gårdens kulturmiljö.