Växtodling och nötköttproduktion

Familjen Johansson, Vittinge

Sanda Skattmansö Gård
Växtodling på 480 ha samt 135 dikor och uppfödning av ungdjur.

Motivering:
"Familjen Johansson har kontinuerligt, med stort engagemang och stor öppenhet utvecklat verksamheten på sin gård och ständigt hittat nya vägar.
Vi vill särskild uppmärksamma familjens sätt att varsamt introducera och involvera kommande generationen i gårdens verksamheter och affärer.
Med tanke på det stora antalet generationsskiften i närmsta framtiden ska familjen Johansson ses om ett lyckat exempel för kollegorna i branschen."