Både ekologisk och konventionell nötköttsproduktion.

Johan Tell, Varnhem

Ölanda Säteri, Dagsnäs och Stora Bjurum
Både ekologisk och konventionell nötköttsproduktion. Djurantalet är ca 4 100 djur varav 1 200 dikor, dikor och kvigor är ekologiska. Tjurar föds upp konventionellt. Total areal är ca 2 500 ha.

Motivering:
Entreprenören Johan Tell har framgångsrikt utvecklat Nötköttsproduktion på gårdarna Ölanda Säteri, Dagsnäs och Stora Bjurum.