Slaktsvinproduktion

Erik Svensson, Trångsviken

Eriksgården
Grisuppfödning i nära samarbete med Magnus Nilsson, Fäviken och Undersåkers Charkuteriefabrik.

Motivering:
Erik är en god representant för Jämtland som har arbetat upp sitt företag från grunden och som genom sitt samarbete med Undersåkers chark ser en framtid för grisproduktion i Norrland.