Lammproduktion och entrepenadverksamhet

André Ottosson

Furulunds Gård, Mjällby
Lammproduktion och entrepenadverksamhet med såmaskin och rundbalspress

Motivering:
André har med små medel men med fokus och målvetenhet tidigt börjat bygga upp sitt företag. Genom detta arbete har André kunnat investera i en egen gård där maskinverksamheten kan kombineras med en växande lammproduktion. Den resa som du påbörjat tror vi kan inspirera andra och kommer bli spännande att följa.