Traditionell skånskväxtodling med spannmål, raps och sockerbetor.

Jim Nilsson

Kullenbergstorp, Höganäs
Traditionell skånskväxtodling med spannmål, raps och sockerbetor på 320 ha.
Även entreprenadverksamhet med betsådd, Rapid-sådd, sprutning, gödningskörning, tröskning samt betupptagning.

Motivering:
Jim är en öppen och social person som tidigt bestämt sig för sitt yrkesval.
Jim har utvecklat sitt företag tillsammans med tidigare generation på ett affärsmässigt sätt och utnyttjat de möjligheter som funnits och är därför ett föredöme som på detta sätt kan inspirera andra.