Följ med Lantmännen på en studieresa till Malawi

Lantmännen stödjer via den svenska biståndsorganisationen We Effect lantbruket i Malawi - ett av världens fattigaste länder. Nu har du möjlighet att följa med Lantmännen på en studieresa till Malawi för att få en inblick i arbetet.

Sedan tidigare är Lantmännen mycket engagerat i skolmatprojektet "Från bonde till bonde". Nu har två av Lantmännens ägare tillsammans med två medarbetare chansen att åka på en studieresa tillsammans med We Effect till Malawi i oktober. Under ungefär en vecka får gruppen följa arbetet med skolmatprojektet och We Effect. Den som vill vara med i uttagningen nominerar sig själv eller någon annan med en motivering i text eller en kort filmsekvens.

"Projektet harmoniserar med vår historia och framväxt där inriktning på långsiktigt ansvarstagande och hållbar affärsutveckling förändrar livsvillkor både för lantbrukaren och omvärlden." - Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, tidigare medarbetare på We Effect i Malawi

Om Malawi

Det finns inga konflikter i Malawi och nivån av kriminalitet är väldigt låg för att vara i Afrika. De främsta säkerhetsriskerna i Malawi är normalt sett trafiken och bristande sjukvård. Så länge man är normalt försiktig och följer sunt förnuft är sannolikheten väldigt låg för att man ska råka ut för något obehagligt. Landet är dock mycket fattigt och man ska vara beredd på att se och träffa fattiga och utsatta människor. Ingen är dock otrevlig eller aggressiv, utan landet och dess befolkning lever verkligen upp till sin devis: "Malawi – the warm heart of Africa".

Reseinformation om Malawi

Om studieresan

Avgång från Arlanda den 14 oktober till huvudstaden Lilongwe i Malawi. Resan tar sammanlagt 16-20 timmar inklusive mellanlandningar. Åter i Stockholm den 25 oktober.

Boende på hotell/lodge i Lilongwe och mindre orter i de distrikt We Effect arbetar i. Under studieresan kommer man att få träffa We Effects personal på huvudkontoret och rådgivare i fält, representanter från olika samarbetsorganisationer - till exempel motsvarigheten till Malawiska Lantmännen, lantbrukare samt mindre bondekooperativ.

Om uttagningen

Den som vill vara med i uttagningen nominerar sig själv eller någon annan i text eller en kort filmsekvens. Sex personer ur varje kategori (medarbetare respektive ägare) väljs ut för intervjuer. Slutligen väljs två personer ur varje kategori, utifrån de kriterier som gäller för uttagningen.

Ansökan ska vara Lantmännen tillhanda senast den 1 juni 2017.

Nominera dig själv eller någon annan här: https://sv.research.net/r/7FW5Q53

Vid frågor kontaktar gärna Anna Carlström, medlemschef, via mejl eller på 010-556 09 68.

Frågor och svar

 • Ha god kännedom om Lantmännen
 • I sin motivering visa på engagemang för lantbruk och förbättrade livsvillkor för lantbrukare t ex Malawi
 • I sin motivering visa på förståelse kring Lantmännens värderingar och arbetet från jord till bord
 • Ha god kommunikativ förmåga - vara en bra ambassadör och representera hela Lantmännen i olika sammanhang
 • Van eller kapabel att vistas i främmande miljöer och ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter med människor
 • Ha varit ägare i minst ett år
 • Vara fullt frisk och med god kondition
 • Baskunskaper i engelska

Vilka sitter i juryn?

 • Elisabeth Wallin Mononen, Sr Vice President & Head of HR and Internal Communication
 • Madelaine Hellqvist Kongstad, Director Group Communications
 • Anna Carlström, Head of Owner Relations
 • Alarik Sandrup, Director Public and Regulatory Affairs