Värdet vi skapar

Efterlikvid, återbäring, insatsemission och insatsutdelning är begrepp som återkommer när vi talar om nyttan av att vara medlem i Lantmännen. Alla begreppen är kopplade till att du är medlem och att du får direkt nytta av att både handla med och äga Lantmännen.

Alla medlemmar i Lantmännen får ta del av utdelningen från föreningen. Det finns fyra former av utdelning:

  • Återbäring - beräknas på inköpen från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin.
  • Efterlikvid – beräknas på det du säljer till Lantmännen Lantbruk.
  • Insatsutdelning – ränta på ditt insatskapital och emissionskapital.
  • Insatsemission – delar av vinsten från Lantmännens industriverksamhet fördelas på medlemmarna. Hur mycket bestäms på Föreningsstämman.

Lantmännens utdelningsmodell

Lantmännen ska över en tid generera en jämn och stabil utdelning till sina ägare. Utdelningen ska i huvudsak baseras på koncernens resultat efter skatt genererad av den löpande verksamheten, det vill säga exklusive engångsposter. Principerna för utdelning beslutar koncernstyrelsen om.

Amortera dina insatser nu

Enlig föreningens stadgar 8 § har medlemen rätt att fullgöra sin insatsskyldighet genom kontant betalning till sitt insatskonto. Anmälan och inbetalning ska ske senast 30 juni. Inbetalningen kan maximalt uppgå till den insatsskyldighet som redovisats på senaste medlemsbesked. Blankett för anmälan om särskild amortering kan beställas via e-post: medlem@lantmannen.com eller telefon 010-556 32 20.

Även du som är ny medlem i år kan senast den 30/6 göra fyllnadsinbetalning enligt särskilda regler, för mer information kontakta Ägarrelationer telefon 010-556 32 20.

Målsättningen är att i form av återbäring och efterlikvid dela ut hela rörelseresultatet (100%) i de insatsgrundande lantbruksnära verksamheterna.

Av det resterande resultatet efter skatt från handels- och industrirörelsen, dela ut cirka 40 %i insatsutdelning och insatsemission.

Räkna ut din utdelning

För att tydligare visa hur din utdelning och dina insatser påverkas av Lantmännens resultat, och vilken finansiell utväxling du kan få över tid har vi tagit fram en räknemodell. 

Genom att använda dina egna ingångsvärden och göra en bedömning av Lantmännens utdelning kan du beräkna nyttan av att både äga och handla med Lantmännen.

Det finns inga garantier för varken efterlikvid eller återbäring, insatsutdelning eller insatsemission, men de historiska värdena är inlagda så att du själv kan göra en bedömning. Ta chansen att laborera med handel och utdelning så hoppas vi att du tydligt ska se mervärdet och den ekonomiska utväxlingen av att äga och handla med Lantmännen. 

Förstå begreppen

Under diskussionen av medlemskapet i den ekonomiska föreningen poppar det upp många olika begrepp. Vad är en emissionsinsats? Vad betyder insatsskyldighet? Lär dig mer om begreppen.

Räknesnurra - testa att räkna på din utdelning

Genom att mata in de värden du tror kommer vara aktuella för dig och för Lantmännen nedan, kan du se hur det kommer gynna dig ekonomiskt över tid.

Mer information