Representation och Beredningsgrupper

Representation

Lantmännen arbetar med .........

Beredningsgrupper

Lantmännen har ett flertal beredningsgrupper......................


Advisory board


Råden

Växtförädlingsråd

Fredrik Andersson

Jan-Olof Johansson

Nils-Gustaf Nilsson

Jarl Ryberg

Gårdsråd Viken

Mathias Jonsson

Lena Olsson

Ingemar Olovsson


HaGe Kiel Beirat