Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas den 8 maj kl 10.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Mer information kommer efter den 1:a april.