Sveriges Djurbönder

Lantmännen tar from den 1 juli 2018 över adminstrationen av Sveriges Djurbönders hemsida.

Sidan kommer att vara en samlingspunkt för det svenska lantbrukets aktieägande i HKScan, där uppdateringar om bolaget och dess verksamhet ur ett aktieägarperspektiv kommer att publiceras.