Aktuell information

HKScan byter VD och ordförande.
Läs mer på HKScan´s webbsida.

Changes in HKScan´s Board

Utbetalning av likvider

2018-07-10
Frågor om utbetalning av likvider från HKScan hänvisas till Advokatfirman Lars Werner, tel. 0455-82490 eller via mejl till likvidation@sverigesdjurbonder.se

Slutåterbetalning av insatserna sker i maj

2018-05-07
Likvidationen av Sveriges Djurbönder är nu snart klar. Slutåterbetalningen av insatserna kommer, något försenad, att ske i slutet av maj. Slutstämma äger rum i Stockholm den 26 juni. Den 30 juni upphör föreningen.

Jan Tholerus, koordinator för likvidationen