Aktuell information

Utbetalning av likvider

Frågor om utbetalning av likvider från HKScan hänvisas till likvidation@sverigesdjurbonder.se eller till telefon 070-9109787.

Slutåterbetalning av insatserna sker i maj

2018-05-07
Likvidationen av Sveriges Djurbönder är nu snart klar. Slutåterbetalningen av insatserna kommer, något försenad, att ske i slutet av maj. Slutstämma äger rum i Stockholm den 26 juni. Den 30 juni upphör föreningen.

Jan Tholerus, koordinator för likvidationen