Fullmatade dagar för årets stipendiater

En riktigt bra inblick i Lantmännen av i dag, föredrag, diskussioner och många chanser till erfarenhetsutbyten och nya kontakter. Allt det och lite mer fick årets groddenstipendiater under två fullmatade dagar i Stockholm, där första dagen var stipendiaternas egen seminariedag och andra dagen var vikt för föreningsstämman.

Groddenstipendiater 2016 | Text och bild: Helena Holmkrantz Grodden nr 3 2016

Styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson inledde den första dagen med att berätta om grunden för Lantmännen:
   – Vi är en förening av aktiva lantbrukare. Ingen har blivit medlem i Lantmännen genom att skicka in pengar via en faktura. Det går bara att bli medlem i Lantmännen genom att göra affärer, förklarade han och fortsatte beskriva hur medlemsorganisationen är uppbyggd med distrikt och olika instanser för medlemsdemokrati.

Många frågor

Koncernchef Per Olof Nyman fortsatte med att presentera Lantmännens olika bolag och verksamheter. Han passade också på att förklara tankarna kring Lantmännens strategi för framtiden. Flera av stipendiaterna tog tillfället i akt att ställa frågor.
   – Vilka krav ställer ni på kvaliteter och odling när ni köper in spannmål från andra länder? Andra länder har ju andra regler för exempelvis användning av slam och växtskyddsmedel, undrade en av deltagarna. Per Olof Nyman konstaterade att det ställs olika krav beroende på vad spannmålen ska användas till, om den ska gå till livsmedel, foder eller etanol, men att kraven generellt är höga för att motsvara Lantmännens löfte om ansvar från jord till bord. Andra deltagare ville veta om Lantmännen har planer på att ge sig in i mejeribranschen eller köttproduktionen. Svaret i båda fallen var entydigt nej.
   – Vi är medvetna om att det finns önskemål om det. Det är ingen bra situation för exempelvis köttbranschen att allt större delar av ägandet ligger utanför landet, det skulle behövas ett svenskt kooperativ som tog hand om svenska köttproducenters intressen. Men det är inte Lantmännen, vi håller oss till det vi gör bra, förklarade Bengt-Olov Gunnarson och Per Olof Nyman fyllde på:
   – Det är alltför lätt att tappa fokus på den gamla verksamheten om man måste lägga kraften på ett nytt område.

Livsmedelsproduktion

Efter denna genomgång sattes livsmedelsproduktionen i strålkastarskenet genom Krister Zackari, chef för Lantmännen Cerealia. Han kopplade ihop kedjan från jord till bord genom att framhålla att Cerealia strävar efter att göra skillnad i alla led – att ge kunderna möjlighet till bra affärer, att göra konsumentens val lättare och mer hållbart, att se till att de anställda trivs och gör ett bra jobb och inte minst att se till att lantbrukarna får en lönsam verksamhet genom att de får avsättning för sina råvaror. Intresset för livsmedelsfrågor var stort i årets stipendiatgrupp och det blev många frågor för Krister Zackari att besvara.

Varifrån kommer spannmålen som används i tillverkningen av frukostprodukter i Ukraina?
Det är inhemsk produktion till största delen.

Innebär införlivandet av Vaasan i Lantmännen att det kommer att användas svensk råg i produkterna från Finland? Nej, det är inte ekonomiskt försvarbart att transportera från Sverige.

Tillverkar ni produkter för handelns egna varumärken? Vi har en liten produktion i Danmark. Men den typen av produktion måste bära sig självt och det får inte bli för stor andel av produktionen, då blir vi för sårbara.

Säljs de produkter ni tillverkar i Ukraina även i Sverige? Det finns en liten export till Danmark av lågprisprodukter, som säljs till kampanjer, men då utan grodd på och inte heller under varumärket Axa.

Stipendiater 2016

Dan Petersson, Lekeryd
Holger och Anna Olin, Tomelilla
Mattias och Marcus Pettersson, Herrljunga
Magnus och Ing-Marie Larsson, Lindesberg
Gustaf och Sofia Kämpe, Karlsborg
Erik och Heidi Niklasson, Hemse
Åsa och Mikael Berglund, Tärnsjö
Erik Bäckström, Umeå
Oskar Johnsson och Anna Brate, Österfärnebo
Sara och Peter Kjellson, Laholm

Kajsa Öhman, produktchef Nötfor, representerade Lantmännen Lantbruk. Hon berättade om olika foderstrategier och arbetet med att utveckla nya, bättre foder som ska skapa bättre lönsamhet hos djurbönderna i ekonomiskt tuffa tider. Eftersom årets stipendiatgrupp består av en majoritet av lantbrukare med inriktning på djur var det förstås många som passade på att ställa frågor till Kajsa, och det mynnade bland annat ut i en livlig diskussion om bästa sättet att tillsätta selen – med mineraltillsats i fodret eller genom gödsling redan vid odlingen. Kajsa lovade ta med sig frågan för en diskussion med Lantmännens experter på gödsling.

En intensiv första seminariedag avslutades därefter med ett föredrag av Claes Johansson, chef för Hållbar utveckling inom Lantmännen. Han satte in Lantmännen i ett större sammanhang och berättade om de globala utmaningarna som all livsmedelsproduktion står inför, i skenet av klimatförändringar, vattenbrist och krav på hållbarhet.

Sista punkten på seminariet ägde rum först dagen efter. Då fick deltagarna möjlighet att både lyssna på och ställa frågor till Lantmännen Maskins vd Jonas Arvidsson. Frågor som ställdes till Jonas handlade bland annat om hur man ser på närheten till kunderna och geografisk spridning av anläggningar över landet, samt om lagerhållning och tillgänglighet av reservdelar. Därefter återstod bara höjdpunkten på stipendiaternas program – att få vara med på Lantmännens föreningsstämma. I samband med stämman fick gruppen extra uppmärksamhet genom diplomutdelning på scenen.