Mer om begreppen

Det kan råda en viss förvirring kring alla termer som rör medlemskapet. Vi reder ut begreppen och ger en samlad bild.

När du inträder som medlem i Lantmännen skapas tre konton för dig.

  • Konto för insatskapital (inbetalda insatser)
  • Konto för emissionskapital (emissionsinsatser eller emitterade insatser)
  • Konto för sparmedel.

Det du köper från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin samt den spannmål du säljer till Lantmännen Lantbruk under ett år utgör din insatsgrundande omsättning med föreningen.

Återbäring från Lantmännen beräknas på dina inköp från Lantbruk/Maskin. Det kan vara olika procentsatser för Lantbruk respektive Maskin.

Efterlikvid får du på det du säljer till Lantbruk.

De första fem åren som medlem går all din återbäring, efterlikvid och insatsutdelning till insatsamortering för att du ska komma upp i grundinsatsen 10 000 kr, som samlas på ditt konto för insatskapital.

Efter att du uppnått din grundinsats så går ungefär hälften av din återbäring och efterlikvid till ditt konto för insatskapital som amorteringen på din insatsskyldighet. Insatsskyldigheten är 15% av din genomsnittliga insatsgrundande omsättning. Det som inte går till insatsamoteringen går till ditt sparmedelskonto. Pengarna på ditt sparmedelskonto kan du låta stå kvar eller ta ut, vilket du själv önskar.

Utöver den återbetalning man får via sin handel med Lantbruk/Maskin delar föreningen också ut en del av den vinst som görs i Lantmännens industriverksamhet, exempelvis Unibake och Cerealia. Den utdelningen sker inte i form av återbäring/efterlikvid. I stället kan föreningen dela ut denna del av vinsten som insatsutdelning och insatsemission.

Insatsutdelningen är ”ränta” på det insatskapital och emissionskapital som medlemmarna deltar med i föreningen. Insatsutdelningen används också, i likhet med återbäring och efterlikvid, till insatsamortering.

Insatsemission är en särskild form av utdelning som bygger på årets vinst efter skatt eller tidigare sparade vinster som inte delats ut. Det är koncernstyrelsen som lägger förslag till hur stor insatsemissionen ska vara. Detta förslag läggs sedan fram för föreningsstämman, där beslut om insatsemissionen tas.

Hur mycket insatsemission du får som medlem beror dels på hur mycket insatskapital (inbetalt och emitterat) du har i Lantmännen i relation till övriga medlemmar, dels på hur stor din omsättning med Lantmännen Lantbruk/Lantmännen Maskin är jämfört med övriga medlemmar. Din utdelning redovisas på medlemsbeskedet som skickas ut efter Föreningsstämman varje år.

De insatsemissioner du får samlas på ditt konto för emissionskapital och det är alltså detta kapital som utgör dina emissionsinsatser och som du kan handla med.

Fördelningen av insatsemissioner för året som gått och saldot på ditt emissionskapitalkonto framgår i medlemsbeskedet under Saldo Innestående emissionskapital.