Tjäna pengar på ditt medlemsskap i Lantmännen

Alla medlemmar i Lantmännen får ta del av utdelningen från föreningen i form av återbäring och efterlikvid, insatsutdelning samt insatsemissioner. Vad är skillnaden på de olika utdelningsformerna och hur byggs de upp? Vilken del av utdelningen är det jag kan handla med? Vi börjar med att förklara de olika utdelningsformerna.

När du inträder som medlem i Lantmännen skapas tre konton för dig. Konto för insatskapital (inbetalda insatser), konto för emissionskapital (emissionsinsatser eller emitterade insatser) och konto för sparmedel. Det du köper från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin samt den spannmål du säljer till Lantmännen Lantbruk under ett år utgör din insatsgrundande omsättning med föreningen.

Återbäring från Lantmännen beräknas på dina inköp från Lantbruk/Maskin. Det kan vara olika procentsatser för Lantbruk respektive Maskin.

Efterlikvid får du på det du säljer till Lantbruk. De första fem åren som medlem går din återbäring och efterlikvid till insatsamortering för att du ska komma upp i grundinsatsen 10 000 kr, som samlas på ditt konto för insatskapital. Efter att du uppnått din grundinsats så går hälften av din återbäring och efterlikvid till ditt konto för insatskapital, resten går till ditt sparmedelskonto. Pengarna på ditt sparmedelskonto kan du låta stå kvar eller ta ut, vilket du själv önskar. Utöver den återbetalning man får via sin handel med Lantbruk/Maskin så delar föreningen också ut en del av den vinst som görs i Lantmännens industriverksamhet, exempelvis Unibake och Cerealia. Den utdelningen sker inte i form av återbäring/efterlikvid. I stället kan föreningen dela ut denna del av vinsten som insatsutdelning och insatsemission.

Insatsutdelningen är ”ränta” på det insatskapital och emissionskapital som medlemmarna deltar med i föreningen. Insatsutdelningen används också, i likhet med återbäring och efterlikvid, till insatsamortering.

Insatsemission är en särskild form av utdelning där delar av vinster från industriverksamheten fördelas. Koncernstyrelsen lägger förslag till föreningsstämman om hur stor insatsemissionen och insatsutdelningen ska bli. Föreningsstämman tar sedan beslutet. Hur mycket insatsemission du får som medlem beror dels på hur mycket insatskapital (inbetalt och emitterat) du har i Lantmännen i relation till övriga medlemmar, dels på hur stor din omsättning med Lantmännen Lantbruk/Lantmännen Maskin är jämfört med övriga medlemmar. Din utdelning redovisas på medlemsbeskedet som skickas ut efter Föreningsstämman varje år. De insatsemissioner du får samlas på ditt konto för emissionskapital och det är alltså detta kapital som utgör dina emissionsinsatser och som du kan handla med. Emissionsinsatserna finns kvar på ditt konto tills du går ur föreningen, men du kan också både köpa och sälja emissionsinsatser. Fördelningen av insatsemissioner för året som gått och saldot på ditt emissionskapitalkonto framgår i medlemsbeskedet under Saldo Innestående emissionskapital.

Så gör du för att handla med emissionsinsatser

Den som är medlem i Lantmännen har mycket att vinna på att handla med sina emissionsinsatser. Den som köper till fler emissionsinsatser får möjlighet att ta ökad del i värdetillväxten i framtiden. I vissa lägen kan det i stället vara bra att sälja av en del av eller hela innehavet. Det kan exempelvis handla om att man behöver lösgöra pengar för att en investering, men det kan också vara bra att sälja för den som är avgående medlem och vill frigöra sitt kapital snabbt.

emissionshandel finns alla redskap du behöver och där kan du också läsa mer om hur handeln går till. Här finns även information om handelsdagar och prisutvecklingen. Det anordnas i princip en handelsdag per månad. Från första januari 2016 kan du lägga order kontinuerligt. Order ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar före handelsdagen för att delta. Order som inkommer senare deltar vid nästföljande handelsdag. För att handla kan du antingen skicka din order digitalt via ”Mina Sidor” eller använda orderblanketten som finns på hemsidan och skicka via post. Om du väljer att skicka in ordern digitalt går du in på ”Mina sidor”. Under Kassatjänst finns en länk till den elektroniska blanketten som du fyller i och skickar digitalt till Nordea.

Om du föredrar att skicka via posten kan du i stället gå in på emissionshandel. Skriv ut orderblanketten på papper, fyll i och skicka in till Nordea. Samma blankett gäller nu för årets alla handelsdagar. Som säljare bestämmer du det lägsta pris du är beredd att sälja för. Din order kan bara gå i affär till det pris du angett eller högre. Ordern kommer inte med om priset blir lägre än vad du angett. Som köpare bestämmer du det högsta pris du är beredd att köpa för. Din order kan bara gå i affär till det pris du angett eller lägre. Ordern kommer inte med om priset blir högre än vad du angett. Som säljare gäller det alltså att tänka efter vilket pris du är beredd att sälja för som lägst och det omvända gäller för dig som köpare. Hur mycket kan du som köpare tänka dig att betala för en emissionsinsats?

Det är alltid din senaste lagda order som gäller vid respektive orderperiod. Vid köp måste medel motsvarande köpesumman finnas tillgängligt på något av dina konton på Lantmännen vid sista dagen för orderläggande, det vill säga fem bankdagar före handelsdag. Finns det inga tillgängliga medel kan ordern komma att avvisas. Om du är säljare och ordern går i affär förs likviden över till ditt sparmedelskonto på likviddagen. På ditt medlemsbesked ser du hur mycket emissionsinsatser (innestående emissionskapital) du har att handla med.

Så sätts priset i emissionshandeln

Vid handelsdagen för varje handelsperiod sätts det slutgiltiga transaktionspriset. Alla order som går i affär vid en handelsperiod får samma pris. Priset anges i procent. 100 procent är lika med nominellt värde.
   När sista dag för att lämna order passerats sammanställer Nordea alla godkända köp- och säljordrar som kommit in. Köprespektive säljordrar sorteras efter de kurser som köpare och säljare angett i sina ordrar.
   Ordrarna matchas mot varandra i så kallade handelsposter. Man börjar med den köporder som har högst kurs och matchar mot den säljorder som har lägst kurs. Därefter fortsätter man att matcha de olika ordrarna parvis tills alla alternativ är uttömda.
   Transaktionspriset sätts sedan av Nordea utifrån de sist matchade ordrarna. All handel på handelsdagen sker till detta transaktionspris. De säljorder med kurser som överstiger transaktionspriset kommer inte med i handeln och de köporder med kurser som understiger transaktionspriset kommer inte heller med i handeln. Om det finns ett överskott på sälj- eller köpordrar med samma kurs som transaktionspriset sorteras de efter ankomsttid.
   Nordea skickar ut avräkningsnota till alla vars order har gått till avslut.
   På likviddagen (då affärerna slutförs) överförs emissionsinsatserna till köparens konto för emissionskapital och likviden förs till säljarens sparmedelskonto.