Sojamarknaden i fokus

Det var en morgon i början av april. Som vanligt började jag dagen med att slå på datorn och titta över marknadskurserna på Chicagobörsens elektroniska handel. Sojamarknaden hade i princip varit i en sjunkande trend ända sedan mitten av juli 2015 så när jag såg att priserna var uppåtgående i den inledande handeln höjde jag lite extra på ögonbrynen.

Krönika: Råvarumarknaden | Axel Walle, Chef Inköp, planering och optimering, Lantmännen Lantbruk | Grodden nr 3 2016

Drygt en månad senare kan jag konstatera att detta bara var början på en av de kraftigaste uppgångarna på väldigt länge i marknaderna för proteinråvaror. En uppgång som skulle hålla i sig i över en månad och innebära en prisökning på nästan 100 USD/t eller drygt 80 öre/kg! Vad var det då egentligen som låg bakom denna marknadsrörelse? Vad vi har sett är något av en perfekt storm där många händelser sammanföll som tillsammans tryckte upp sojamarknaden till oanade höjder på kort tid.

Vädret i Argentina

Det hade i början av april börjat komma rapporter om att långtidsprognosen i Argentina innehöll mycket nederbörd. De stora sojaproducerande regionerna i landet stod precis i startgroparna att börja skörda. Vad ingen kunde föreställa sig då var att regnovädret skulle hålla sig kvar i nästan tre veckor på sina håll och orsaka enorma problem där det drog fram. Förutom stora logistiska problem i skördearbetet orsakade regnet även stora produktionsbortfall, då det helt enkelt inte gick att ta sig ut i fält innan det var för sent. Skördeprognosen i Argentina låg innan regnet mellan 58-60 miljoner ton. Man tvistar fortfarande om hur stor nedjustering man kommer göra från denna nivå, men i värsta fall tror man att upp till 9 miljoner ton gått förlorade.

Dollarn

Innan årsskiftet hade den amerikanska dollarn visat mycket styrka efter räntehöjningar och tecken på god ekonomisk återhämtning i landet. Sedan årsskiftet fram till i mitten av maj har dock den amerikanska dollarn försvagats mot ett flertal valutor. Då många råvaror noteras i dollar har dollarförsvagningen inneburit att råvaror blivit mer prisvärda överlag vilket har drivit upp priserna i dollar. Försvagningen i dollarna har även gett stöd åt andra råvarumarknader som metaller och olja.

Fonder och spekulanter

I Chicagobörsens handel kartlägger man regelbundet fonder och spekulanters nettopositioner. Denna kategori av marknadsaktörer är oftast mer trendinriktad i sin handel. Då vi före uppgången hade sett sjunkande priser på soja ända tillbaka till i mitten av juli 2015, hade stora korta (netto sålda) positioner byggts upp. När priserna började vända som en följd av väderoron i Argentina var det många som ville ut genom dörren samtidigt och köpa tillbaka sina korta positioner. Fonder och spekulanter har nu gått från att vara rekordkorta till att handla på sojamarknaden från den långa sidan. Sojamarknaden i fokus Det var en morgon i början av april. Som vanligt började jag dagen med att slå på datorn och titta över marknadskurserna på Chicagobörsens elektroniska handel. Sojamarknaden hade i princip varit i en sjunkande trend ända sedan mitten av juli 2015 så när jag såg att priserna var uppåtgående i den inledande handeln höjde jag lite extra på ögonbrynen.

Kina

Det går knappast att utelämna Kina när man pratar om sojamarknaden. Kina är världens överlägset största importör av soja vilket innebär att deras inköpsmönster noggrant följs och blir avgörande för prognoser om globala balanser. Vid april månads utgång konstaterade man att Kina hade importerat 15 procent mer än vid samma period förra året. En enorm ökning i dessa sammanhang och ett tecken på att konsumtionen i Kina fortsatt ser ut att utvecklas starkt. Denna signal om ökad efterfrågan i kombination med ett lägre utbud från Sydamerika innebar att det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) justerade ner lagernivåerna både för innevarande och kommande skördeår i deras senaste månadsrapport.

Ny spelplan för soja

Vad ska vi då tro om framtiden i sojamarknaden? Trots nedjusteringar av globala lagernivåer ska vi komma ihåg att lagren för kommande skördeår enligt USDA förväntas vara 68 miljoner ton, de fjärde största någonsin. Å andra sidan är det en nedjustering med cirka 6 miljoner ton jämfört med i år och med 10 miljoner ton från året innan. Vi har alltså något av en ny spelplan att rätta oss efter med lite mindre utrymme för väderbekymmer än vad vi hade för två månader sedan.

När nu skörden av soja efter regnen börjar lida mot sitt slut i Argentina riktas nu fokus på USA. Här är sådden snart avklarad och snart börjar varenda handlare följa långtidsprognosen för vädret i majs- och sojabältet i centrala USA. Denna vädermarknad brukar visa sig innehålla stora marknadsrörelser fram till dess man har mer klarhet om vad skördeutfallet landar på i höst. Då USA kommer ha en oväntad viktig roll som exportör i år, på grund av minskat exportöverskott från Sydamerika, kommer skördeutfallet vara av särskild vikt. Som extra krydda talar meteorologerna nu om väderfenomenet La Nina. La Nina följer oftast ett El Nino-år och kan innebära ovanligt torra förhållanden i bland annat USA och Sydamerika. Förbered er alltså på en svängig sommar på sojamarknaden!

Håll dig till planen

Avslutningsvis skulle jag vilja skicka med ett tips på vägen. Vare sig du är spannmålsproducent och ska sälja din gröda eller om du är animalieproducent och ska ta beslut om att köpa in foder eller råvaror till din produktion ska du alltid ha en plan för ditt agerande vid olika marknadsscenarier. Planen behöver inte vara avancerad utan det viktigaste är att du följer den och är disciplinerad.

Min plan räddade mig i mitt jobb som sojainköpare i april. När marknaden rusade iväg tycker man som inköpare instinktivt att det är för dyrt för att köpa. ”Marknaden vänder säkert” och tillfälle kommer att köpa billigt igen. Planen att köpa vid en förutsatt nivå tvingade mig till detta vilket jag är glad för i dag, 80 öre/kg senare… Avslutningsvis vill jag önska alla ett stort lycka till med era affärer och önska er en härlig sommar.