Studenter tävlade om lantbruket i framtiden

Reservdelsdrönare, vaccinerande grödor och 3D-skrivare – det är framtiden… …i alla fall om man ska tro deltagarna i Lantmännen Agribusiness case, en casetävling som pågick under februari månad. I tävlingsform fick agrara studenter ge förslag på produkter och tjänster som skulle kunna finnas på marknaden år 2030.

Text och bild: Beatrice Ramnerö | Grodden nr 2 2016

I tävlingen var studenternas uppgift att just vara lantbruksföretagare är 2030. Studenterna fick först lyssna till föredrag om hur prognoserna inför 2030 ser ut gällande globala trender, animalieproduktion och växtproduktion. Föredragen hölls av Patrik Myrelid, Lantmännens strategichef, Carin Ritter, HR-chef Lantbruk och Peter Annas, chef handelsvaror och utsäde Lantbruk. Dessa tre utgjorde också, tillsammans med Daniel Aglöv från Cerealia, den jury som senare utsåg ett vinnande lag. Efter denna introduktion delades studenterna in i lag och hade en vecka på sig att presentera en lösning. De fick inleda med att kort beskriva sitt företag och den omvärld deras företag verkade i. Här presenterades lantbruksföretag som i vissa fall liknade dagens lantbruksföretag, men det fanns också flera förslag som stack ut lite. En gård, belägen i Västerbotten, odlade korn som såldes vidare till en förädlingsindustri som producerar exklusiva spritdrycker, unika för regionen, som enligt studenterna är den nya exportsuccén till Asien. Ett annat lantbruksföretag, beläget i södra Sverige, hade som sin främsta inkomstkälla fiskodling som bedrivs på land i bassänger med recirkulerande vatten.

Förslag på produkter och tjänster

Utifrån lantbruksföretagens förutsättningar skulle studenterna ge förslag på tre produkter eller tjänster som de vill att deras affärspartner (exempelvis Lantmännen) ska kunna erbjuda dem. Varför inte en samordningstjänst i vilken medlemmarna kan förmedla överblivna insatsvaror, en medlems restprodukter till en annan medlems biogasanläggning eller genomföra gemensamma upphandlingar? Eller vad sägs om att lantbruket blir en del av framtidens läkemedelsindustri genom att producera foder som stärker djurs immunförsvar och grödor som används till ren läkemedelsframställning då de innehåller höga halter av olika verksamma substanser?

Perenna utsäden

Det vinnande laget bestod av agronomstudenterna Amanda Karlström, Martin Holmberg och Torgny Pettersson. De presenterade tre idéer som inte bara var innovativa, utan också affärsmässiga. En av idéerna kallar gruppen REVO Crop, det är en ny generation utsäde som är perennt. Att utsädet har perenna egenskaper gör det möjligt att få en bra etablering trots allt blötare vårar som annars riskerar att kraftigt försena vårsådden då etableringen sker under sommarhalvåret. Gruppen presenterade också TailorX, ett nytt gödselmedel som kan blandas i valfri sammansättning av de olika näringsämnena kväve, fosfor och kalium. Gödselgranulaterna har en ny typ av ytbehandling i form av en bioplast som bryts ner i olika hastigheter beroende på ytbehandlingens tjocklek. Den sista idén det vinnande laget presenterade var internettjänsten FarmNET, där lantbruksföretagare kan samla en stor mängd data om sitt lantbruk för att effektivisera sin produktion. Lantbruksföretagaren har även möjligheter att koppla sin FarmNET-portal till sin rådgivare, verkstad eller återförsäljare.

Casetävlingen var ett led i Lantmännens arbete att öka kontakten med intressanta studentgrupper för att långsiktigt säkra en kompetensförsörjning av agrar kompetens som är viktig för att utveckla och driva lantbruksaffären. De flesta av de deltagande studenterna var agronomer, men bland deltagarna fanns även en agrotekniker och en civilingenjör.

Nytt mentorprogram

Som ett andra led i arbetet med Lantmännens agrara kompetensförsörjning startas Lantmännen och Hushållningssällskapets mentorprogram Tillväxt upp för andra gången. Studenter från främst lantmästaroch agronomprogrammen ansöker under våren till att delta. Sex av dessa studenter kommer att tilldelas en mentor från antingen Lantmännen eller Hushållningssällskapet. De mentorer som deltar från Lantmännen kommer från division Lantbruk eller division Maskin och jobbar inom säljorganisationen.